Kurs Excel - poziom zaawansowany
Autor szkolenia

Mariusz

Szkolenia Excel dla biznesu Od 1996 roku prowadzi szkolenia z zakresu Microsoft Office System, Microsoft Project, programowania PHP, relacyjnych baz danych, SQL. Założyciel i dyrektor programowy, firmy ARTAX. w ramach swojej działalności szkoleniowej współpracuje, z dużym sukcesem, z największymi firmami na rynku polskim takimi jak TENNECO Automotive, PORSCHE INTER POLSKA, IGEPA, TRZUSKAWICA S.A. i z wieloma jednostkami administracji państwowej. Na swoim koncie ma ponad 7000 przeszkolonych osób. Wszystkie szkolenia bazują na autorskich ćwiczeniach, branych z życia firm i instytucji, stworzonych na bazie wieloletniego doświadczenia.
Na co dzień zarządza kilkoma relacyjnymi systemami baz w MySql, Postgresql posługując się SQL w połączeniu z VBA lub PHP.

Uczelnie wyższe :

 • Uniwersytet Jagielloński- Kraków
 • INALCO -Paryż
 • ISIT -Paryż

Wybrane referencje:

 • PORSCHE POLSKA
 • Delphi Automotive System Poland
 • IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe
 • Pratt Whitney Finance Shared Services WSK "PZL-Rzeszow".
 • Polskie Składy Budowlane
 • Urząd Miasta W Świdnicy
 • Wydawnictwo Znak
 • Elektrownia Rybnik Grupa Edf – Everen, Wydawnictwo Znak, Orlenoil
 • PMDG
 • Capita Polska
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Wydawnictwo Otwarte
 • PZU S.A
Zamknij

139.00 PLN

Tworzenie formuł, usystematyzowanie wiedzy

Jak wyglądają metody obliczeń w MS Excel?

5.00 min.

Systematyzujemy wiedzę na temat metod obliczeniowych. Używamy formatów ukrywających miejsca po przecinku.

Tworzenie łączy między arkuszami.

5.00 min.

Łączenie wyników w arkuszu zbiorczym z innych arkuszy, tworzenie kopii arkusza w skoroszycie

Funkcje logiczne

Funkcja Jeżeli

8.00 min.

Podstawowa z zaawansowanych funkcji Excela.

Funkcja Jeżeli z zagnieżdżonymi innymi funkcjami

12.00 min.

Zdarza się, że musisz użyć Jeżeli w połączeniu z innymi funkcjami lub z zagnieżdżoną funkcją Jeżeli. Zawsze w przypadku kilku warunków.

JEŻELI użyte w połączeniu z funkcją ORAZ

9.00 min.

W przypadku kilku warunków musisz użyć ORAZ w połączeniu z funkcją JEŻELI. Na przykład: Jeżeli wynagrodzenie większe od 3000 ORAZ staż pracy większy od 10 lat to…

JEŻELI użyte w połączeniu z funkcją LUB

9.00 min.

W przypadku kilku warunków musisz użyć LUB w połączeniu z funkcją JEŻELI. Na przykład: Jeżeli sprzedaż większa od 50 LUB prowizja większa od 0,5 to…

JEŻELI użyte w połączeniu z funkcją LUB i ORAZ

7.00 min.

W przypadku kilku złożonych warunków musisz użyć ORAZ i LUB w połączeniu z funkcją JEŻELI.

Funkcja Wyszukaj.Pionowo, łączenie danych

WYSZUKAJ.PIONOWO - kojarzenie danych między plikami lub arkuszami Excela

4.00 min.

Jak skojarzyć dane między plikami lub arkuszami Excela. Na przykład szukamy nazwy firmy znajdującej się w tabeli FIRMY po NIPIE znajdującym się w innej tabeli z fakturami.

WYSZUKAJ.PIONOWO - praca z dużymi zestawami danych z wykorzystaniem Nr.Kolumny.

6.00 min.

Wyszukaj.Pionowo z wykorzystaniem funkcji Nr.Kolumny i automatyzacją pobierania danych z kolejnych kolumn.

WYSZUKAJ.PIONOWO - przyznawanie prowizji w zalezności od przedziału, w którym znajduje się kwota.

5.00 min.

Wyszykaj.Pionowo z wykorzystaniem najlepszego dopasowania.

Obsługa błędów w WYSZUKAJ.PIONOWO, zaawansowane metody pracy z funkcją.

6.00 min.

Obsługa błędów i praca na kilku arkuszach z Wyszukaj.Pionowo z obsługą błędów i automatyzacją zaciągania danych.

WYSZUKAJ.PIONOWO w połączeniu z pracą na przedziałach dat.

5.00 min.

Wyszukaj.Poziomo w połączeniu z funkcjami daty i czasu, ustalanie różnych planów sprzedaży w zależności od daty i obliczanie udziałów procentowych wykonania.

Funkcje tekstowe - koniec z błędnie wpisanymi datami

Zastosowanie funkcji tekstowych do obróbki danych

5.00 min.

Zastosowanie funkcji prawy w połączeniu z Jeżeli, podstawowe funkcje tekstowe konieczne do porządkowania danych. Jak połączyć dane w komórkach Excela.

Zastosowanie funkcji tekstowych do czyszczenia danych ze spacji, znaków niedrukowanych.

6.00 min.

Zastosowanie funkcji tekstowych do czyszczenia danych. Jak usunąć zbędne spacje i znaki niedrukowane?

Jak poprawić błędne daty za pomocą funkcji tekstowych

9.00 min.

Jak poprawić błędne daty. Jeśli znasz funkcje tekstowe, to z łatwością poprawisz źle wpisane lub zaimportowane dane. Funkcje tekstowe łączymy z funkcjami daty i czasu.

Kropki na przecinki w liczbach dziesiętnych w zaimportowanych danych.

4.00 min.

Jak zamienić kropki na przecinki w liczbach dziesiętnych, gdy nie jest możliwe zastosowanie poleceń Znajdź i Zamień. Jak zamienić liczbę, która jest traktowana, jako tekst na liczbę.

Sumy warunków, praca z datą i czasem

Raport za pomocą funkcji Suma.Warunków sumującej dane według kilku kryteriów liczbowych.

7.00 min.

Suma.Warunków to zaawansowana funkcja wykorzystywana do raportowania i stosowana generalnie w formułach, które sumującej dane według kilku kryteriów. W przykładzie wykorzystaliśmy formuły na Tabelach i formatowanie warunkowe.Potrzebujemy podsumować kwoty w przedziałach (np. między 500-900) w danym przedziale dat (np. między 1 stycznia a 15 stycznia).

Raport za pomocą funkcji Suma.Warunków sumującej dane według kilku kryteriów tekstowych.

8.00 min.

Suma.Warunków to zaawansowana funkcja wykorzystywana do raportowania i stosowana generalnie w formułach, które sumującej dane według kilku kryteriów. W przykładzie wykorzystaliśmy formuły na Tabelach i formatowanie warunkowe.

Obliczenia na datach i czasie z wykorzystaniem formuł i formatu

6.70 min.

Obliczenia na datach i szczególnie godzinach w Ms Excel mogą stanowić wyzwanie dla osoby, która nie wie, jak rozumieć datę i godzinę w Windows. W przykładzie tym stosujemy funkcje zaorąglające, tekstowe i pracujemy na zaawansowanych formatach.

Inne funkcje

Funkcje finansowe PMT, PPMT. IPMT pozwolą na samodzielne obliczenie raty kredytu, kapitału w racie, czy odsetek.

11.00 min.

Wprowadzenie funkcji finansowych PMT, PPMT, IPMT. Tworzenie tabeli spłat kredytu.Zobaczysz w jak obsługiwać błędy za pomocą funkcji Jeżeli.Błąd. Opcjonalne polecenia wprowadzające pokrętło pozwalają na stworzenie profesjonalnej prezentacji.

Licz.Warunki - stosujemy kryteria tekstowe.

5.00 min.

W lekcji stosujemy kryteria tekstowe w celu wyliczenia ilości rekordów spełniających warunki.

Licz.Warunki - stosujemy kryteria liczbowe.

8.00 min.

W lekcji stosujemy kryteria liczbowe w celu wyliczenia ilości rekordów spełniających warunki.

Tabele Przestawne od A do Z

Tworzymy odpowiedni układ Tabeli Przestawnej. Tworzymy kilka raportów i korzystamy z Fragmentatorów i Timeline.

11.00 min.

Zastosowanie metod raportowania za pomocą Tabeli przestawnej połączonej z super narzędziami takimi jak Fragmentatory i Timeline.

Zamiana funkcji podsumowujących w Tabelach Przestawnych.

10.00 min.

Jak zmienić funkcje podsumowujące w raportach Tabel Przestawnych. Jak szybko pokazać udziały procentowe kwot i automatycznie wygenerować arkusze ze szczegółowymi danymi dla danej sumy?

Zaskocz wyglądem Tabeli Przestawnej. Zaawansowane metody formatowania raportów Tabel Przestawnhych

3.00 min.

Raporty Tabel Przestawnych muszą również odpowiednio wyglądać. W tym przykładzie zmieniamy wygląd i dostosowujemy format liczbowy i badamy szczegóły kwot.

Manipulowanie danymi w Tabelach Przestawnych. Sortowanie.

5.00 min.

Sortowanie danych w raportach Tabeli Przestawnej pozwoli ci na łatwe pokazanie najlepszych klientów, najlepiej sprzedające się towary.

Grupowanie danych w Tabelach Przestawnych.

9.00 min.

Raport Tabeli Przestawnej pozwala na szybkie przedstawienie raportu z sumami dla każdego miesiąca, kwartału. W przykładzie stosujemy również grupowanie danych wg. własnych kryteriów.

Skąd pobierane są dane do Tabeli Przestawnej. Zmiana źródła i zakresu.

12.00 min.

Pobierasz dane z tego samego źródła i chcesz, aby raport tabeli przestawnej automatycznie się odświeżał lub chcesz sprawdzić skąd dane są pobierane do raportu.

Automatyczne generowanie raportów wg. pola strony w Tabeli Przestawnej.

6.00 min.

Raport tabeli przestawnej pozwala na automatyczne wygenerowanie arkuszy z raportami szczgółowymi dla wybranych danych wg. pola filtr raportu. Przygotowanie Raportu tabeli przestawnej do druku.

Suma Częściowa - raport idealny dla drukujących

Automatyczne tworzenie raportów Sumami Częściowymi.

3.00 min.

Tworzymy jednopoziomowy raport z różnymi funkcjami podsumowującymi.

Raport z sumami częściowymi ręcznie zrobionymi i konspekt

6.00 min.

Ręczny raport na bazie konspektu. Czasem konieczny, lecz generalnie zastępujemy go sumą częściową.

Wyższa szkoła tworzenia raportów za pomocą wielopoziomowych sum częściowych.

4.00 min.

Raporty sum częściowych wielopoziomowe.

Konsolidacja zbieram dane

Raportowanie za pomocą Konsolidacji. Jak podsumować sprzedaże lub inne wyniki z kilku plików lub arkuszy?

11.00 min.

Konsolidacja Etykietami to najlepsza i często jedyna metoda zbierania i sumowania danych z kilku plików lub arkuszy.

Formatowanie warunkowe

Jak wychwycić sprzedaże poniżej planu, przeterminowane towary? Formatowanie warunkowe pozwoli ci to zrobić w sposób atrakcyjny i łatwy.

7.00 min.

Jak wyróżnić ikonami komórki z kwotami większymi od określonej wartości z zastosowaniem przedziałów liczbowych? Wykorzystanie ikon i przejść gradientowych miedzy komórkami dla oznaczenia wartości komórki.

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuły

6.00 min.

Jak wyróżnić kolorem komórki dla danych, które przekroczyły określona wielkość porównując z danymi z innej kolumny?

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuły do wyróżnienia całych wierszy

6.00 min.

Jak wyróżnić kolorem całe wiersze na przykład spóźnionych wpłat w tabeli z płatnościami?

Inne formy raportowania i pracy na danych, wprowadzenie do makr

Zaawansowane sortowanie danych wg. własnych kryteriów, kolorów i ikon.

6.00 min.

Zaawansowane sortowanie tabel w Ms Excel Sortujemy dane za pomocą kolorów, ikon, wartości i list niestandardowych.

Prezentacja danych - Makra, Widoki niestandardowe

8.00 min.

Prezentacja danych - Makra, Widoki niestandardowe, Przypisanie Makr do przycisków, edytowanie makr, tworzenie widoków niestandardowych dla filtru.

Prezentacja danych - Widoki niestandardowe, ukrywanie wierszy, funkcja Agreguj

8.00 min.

Prezentacja danych - Widoki niestandardowe, ukrywanie wierszy, funkcja Agreguj. Numerowanie kolejnych wierszy, z pominięciem wierszy ukrytych.

ZALICZENIE SZKOLENIA - TEST

Zobacz jak należy zaliczyć szkolenie, pobierz test i go wykonaj.

4.00 min.

Zaliczenie szkolenia polega na wykonaniu testu i odesłaniu go trenerowi. Wynik testu zobaczysz w oknie wiadomości, którą używamy do komunikacji z trenerem. Będzie również możliwe wygenerowanie certyfikatu.

Konieczne warunki techniczne

Komputer użytkownika musi być sprawny i posiadać:

 1. Głośniki lub słuchawki,
 2. Kartę dźwiękową,
 3. Program, którego dotyczy szkolenie,
 4. Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
 5. Nie możesz korzystać ze starych przeglądarek internetowych
  (możesz włączyć przykładową lekcję i sprawdzić, czy wykład działa prawidłowo),
 6. Korzystanie z wykładów i pobranie ćwiczeń wymaga połączenia z internetem,
 7. Dla Twojego komfortu zalecamy monitor o szerokości większej niż 1000 pikseli.
 8. Pełna instrukcja
 

Nasi klienci

Schenker sp z o.o.  
WWF Panda  
Vershold
  
Agencja Rozwoju Przemysłu sp. z o.o.
  
Remondis sp. z o.o.
  
RDLP
  
MUFO w Krakowie
  
Polmlek sp z o.o.
  
Krakowskie Biuro Festivalowe
  
ZUE S.A.
  

Programy szkoleń

 • Programy szkoleń prezentowane na naszych stronach należy traktować, jako orientacyjne. Pomimo wszelkich starań, ze względu na ilość materiału mogą wkraść się błędy w ich opisach.
 • Kurs Excela
 • Kurs Projektowania Stron WWW

Uwagi i błędy

 • W przypadku zauważenia błędu, bardzo prosimy o informację na biuro@strefanauki.pl.

Regulamin, Pliki COOKIES

Kontakt

 • Artax
 • tel. +48 601 881 600
 • tel. +48 601 300 915
 • Niezapominajek 7A/29
 • 30-239 Kraków
 • STATYSTYKA