Szkolenie w praktyceSzczegóły szkolenia

Zamów

89.00 PLN

Kurs Excel - poziom zaawansowany

Kurs Excel - poziom zaawansowany

+
-
 

Tworzenie formuł, usystematyzowanie wiedzy

Jak wyglądają metody obliczeń w MS Excel?

Systematyzujemy wiedzę na temat metod obliczeniowych. Używamy formatów ukrywających miejsca po przecinku.

12,38 min

Jeżeli formuła, która została napisana ma działać dla innych komórek musisz poznać metody kopiowania formuł

Jak już napiszesz wzór, to jak go przenieść do innych komórek i dlaczego jest to możliwe.

5,00 min

Funkcje logiczne

Funkcja Jeżeli

Podstawowa z zaawansowanych funkcji Excela.

11,18 min

Funkcja Jeżeli rzadko działa w pojedynkę. Częściej z zagnieżdżonymi innymi funkcjami

Zdarza się, że musisz użyć Jeżeli w połączeniu z innymi funkcjami lub z zagnieżdżoną funkcją Jeżeli. Zawsze w przypadku kilku warunków. Jeżeli stawka jest A to........ jeżeli stawka jest B to........ jeżeli stawka jest C to........ itd. Wielokrotnie takie

8,65 min

JEŻELI użyte w połączeniu z funkcją ORAZ

W przypadku kilku warunków musisz użyć ORAZ w połączeniu z funkcją JEŻELI. Na przykład: Jeżeli wynagrodzenie większe od 3000 ORAZ staż pracy większy od 10lat to......

8,92 min

JEŻELI użyte w połączeniu z funkcją LUB

W przypadku kilku warunków musisz użyć LUB w połączeniu z funkcją JEŻELI. Na przykład: Jeżeli sprzedaż większa od 50 LUB prowizja większa od 0,5 to......

4,73 min

JEŻELI użyte w połączeniu z funkcją LUB i ORAZ

W przypadku kilku złożonych warunków musisz użyć ORAZ i LUB w połączeniu z funkcją JEŻELI. Na przykład: Jeżeli wynagrodzenie większe od 3000 ORAZ staż pracy większy od 10lat LUB sprzedaż większa od 1000 to......

5,85 min

Funkcja Wyszukaj.Pionowo, łączenie danych

WYSZUKAJ.PIONOWO - kojarzenie danych między plikami lub arkuszami Excela

Jak skojarzyć dane między plikami lub arkuszami Excela. Na przykład szukamy nazwy firmy znajdującej się w tabeli FIRMY po NIPIE znajdującym się w innej tabeli z fakturami.

14,33 min

WYSZUKAJ.PIONOWO - praca na wielu arkuszach

Wyszukujemy wynagrodzenie pracownika po jego identyfikatorze w tabeli z poprzedniego miesiąca i dodajemy do wynagrodzenia z kolejnego miesiąca. Wynagrodzenia sumowane sa narastająco. Wykorzystujemy nazwy w połączeniu z funkcją Wyszukaj.Pionowo.

8,77 min

WYSZUKAJ.PIONOWO - przyznawanie premii w zalezności od przedziału, w którym znajduje się kwota sprzedaży.

Często premia lub prowizja są przyznawane w zależności od wysokości sprzedaży, czyli od przedziałów kwot. Przykład może mieć zastosowanie dla progów podatkowych.

4,18 min

Obsługa błędów w WYSZUKAJ.PIONOWO, zaawansowane metody pracy z funkcją.

Obsługa błędów i wprowadzenie funkcji informacyjnych. Automatyzacja kopiowania formuł z zastosowaniem funkcji Kolumna. Kopiowanie formuł między arkuszami.

13,93 min

WYSZUKAJ.PIONOWO w połączeniu z pracą na przedziałach dat.

Wyszukaj.Poziomo w połączeniu z funkcjami daty i czasu, ustalanie różnych planów sprzedaży w zależności od daty i obliczanie udziałów procentowych wykonania.

3,57 min

Funkcje tekstowe - koniec z błędnie wpisanymi datami

Zastosowanie funkcji tekstowych do obróbki danych

Zastosowanie funkcji prawy w połączeniu z Jeżeli, podstawowe funkcje tekstowe konieczne do porządkowania danych. Jak połączyć dane w komórkach Excela.

15,87 min

Zastosowanie funkcji tekstowych do czyszczenia danych ze spacji, znaków niedrukowanych.

Zastosowanie funkcji tekstowych do czyszczenia danych. Jak usunąć zbędne spacje i znaki niedrukowane?

7,67 min

Jak poprawić błędne daty za pomocą funkcji tekstowych

Jak poprawić błędne daty. Jeśli znasz funkcje tekstowe, to z łatwością poprawisz źle wpisane lub zaimportowane dane. Funkcje tekstowe łączymy z funkcjami daty i czasu.

8,55 min

Jak zamienić kropki na przecinki w licznbach dziesiętnych.

Jak zamienić kropki na przecinki w liczbach dziesiętnych, gdy nie jest możliwe zastosowanie poleceń Znajdź i Zamień. Jak zamienić liczbę, która jest traktowana, jako tekst na liczbę.

9,90 min

Praca z datą i czasem

Funkcje daty i czasu pozwalają na automatyczne obliczenia na danych typu data lub czas.

Chciałbyś otworzyć arkusz i aby formuły aktualizowały się automatycznie według aktualnej daty lub godziny. Do tego wykorzystasz funkcje Dziś i Teraz. Przy okazji ponownie pojawi się temat obliczeń w Ms Excel.

10,80 min

Obliczenia w osobnych arkuszach. Funkcje min, max, średnia, licznik, suma w arkuszu raportu.

Tworzymy prosty raport w ostatnim arkuszu i wykorzystujemy podstawowe funkcje Excela w celu skonsolidowania wyników na danych z kilku tabel.

8 min

Obliczenia na datach i czasie z wykorzystaniem formuł i formatu

Obliczenia na datach i szczególnie godzinach w Ms Excel mogą stanowić wyzwanie dla osoby, która nie wie, jak rozumieć datę i godzinę w Windows. W przykładzie tym stosujemy funkcje zaorąglające, tekstowe i pracujemy na zaawansowanych formatach.

8 min

Inne funkcje

Funkcje finansowe PMT, PPMT. IPMT pozwolą na samodzielne obliczenie raty kredytu, kapitału w racie, czy odsetek.

Wprowadzenie funkcji finansowych PMT, PPMT, IPMT. Tworzenie tabeli spłat kredytu.Zobaczysz w jak obsługiwać błędy za pomocą funkcji Jeżeli.Błąd. Opcjonalne polecenia wprowadzające pokrętło pozwalają na stworzenie profesjonalnej prezentacji.

11 min

Bez umiejętności zaokrąglania Twoje wyniki mogą zwracać nieznaczne błędy.

Czasem wyniki formuł muszą być zaokrąglone. Nieraz do jednej lub dwóch miejsc po przecinku, lecz czasem również do dziesiątek lub tysięcy. Zapoznaj się z funkcją Zaokrąglającą w formułach.

5,00 min

Tabele Przestawne od A do Z

Jaki układ Tabeli Przestawnej wybrać? Z jakich obiektów zbudowana jest Tabela Przestawna?

Ogólne wprowadzenie do metod raportowania w Ms Excel. Raport tabeli przestawnej należy do najlepszych i najszybszych form raportowania w Ms Excel. Jakie obiekty będziesz miał do dyspozycji, jak muszą być przygotowane dane, aby osągnąć spektakularne efekty

10,33 min

Zamiana funkcji podsumowujących w Tabelach Przestawnych.

Jak zmienić funkcje podsumowujące w raportach Tabel Przestawnych. Jak szybko pokazać udziały procentowe kwot i automatycznie wygenerować arkusze ze szczegółowymi danymi dla danej sumy?

12,92 min

Zaskocz wyglądem Tabeli Przestawnej. Zaawansowane metody formatowania raportów Tabel Przestawnhych

Raporty Tabel Przestawnych muszą również odpowiednio wyglądać. W tym przykładzie zmieniamy wygląd i dostosowujemy format liczbowy.

18,32 min

Manipulowanie danymi w Tabelach Przestawnych. Sortowanie.

Sortowanie danych w raportach Tabeli Przestawnej pozwoli ci na łatwe pokazanie najlepszych klientów, najlepiej sprzedające się towary.

5,82 min

Grupowanie danych w Tabelach Przestawnych.

Raport Tabeli Przestawnej pozwala na szybkie przedstawienie raportu z sumami dla każdego miesiąca, kwartału. W przykładzie stosujemy również grupowanie danych wg. własnych kryteriów.

8,55 min

Skąd pobierane są dane do Tabeli Przestawnej. Zmiana źródła i zakresu.

Pobierasz dane z tego samego źródła i chcesz, aby raport tabeli przestawnej automatycznie się odświeżał lub chcesz sprawdzić skąd dane są pobierane do raportu.

17,47 min

Automatyczne generowanie raportów dla wybranych danych w Tabeli Przestawnej

Raport tabeli przestawnej pozwala na automatyczne wygenerowanie arkuszy z raportami szczgółowymi dla wybranych danych wg. pola filtr raportu. Przygotowanie Raportu tabeli przestawnej do druku.

11,17 min

Suma Częściowa - raport idealny dla drukujących

Wprowadzenie do automatycznego raportowania Sumami Częściowymi.

Raport zrobiony sumami częściowymi jest idealny do wydruku ze szczegółami danych i sumami dla grup.

16,50 min

Wyższa szkoła tworzenia raportów za pomocą wielopoziomowych sum częściowych.

Zmiana funkcji podsumowujących - suma, średnia, licznik i inne funkcje podsumowujące w raportach przygotowanych za pomocą Sumy Częściowej.

4,83 min

Konsolidacja zbieram dane

Raportowanie za pomocą Konsolidacji. Jak podsumować sprzedaże lub inne wyniki z kilku plików lub arkuszy?

Konsolidacja Etykietami to najlepsza i często jedyna metoda zbierania i sumowania danych z kilku plików lub arkuszy.

5,13 min

Formatowanie warunkowe

Jak wychwycić sprzedaże poniżej planu, przeterminowane towary? Formatowanie warunkowe pozwoli ci to zrobić w sposób atrakcyjny i łatwy.

Jak wyróżnić ikonami komórki z kwotami większymi od określonej wartości z zastosowaniem przedziałów liczbowych? Wykorzystanie ikon i przejść gradientowych między komórkami dla oznaczenia wartości komórki.

7,68 min

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuły

Jak wyróżnić kolorem komórki dla danych, które przekroczyły określoną wielkość porównując z danymi z innej kolumny?

4,52 min

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuły do wyróżnienia całych wierszy

Jak wyróżnić kolorem całe wiersze spóźnionych wpłat w tabeli z płatnościami?

6,98 min

Inne formy raportowania i pracy na danych

Zaawansowane sortowanie danych wg. własnych kryteriów.

Zaawansowane sortowanie tabel w Ms Excel Sortujemy dane za pomocą kolorów, ikon, wartości i list niestandardowych.

10,33 min

Ręczne raporty z wykorzystaniem konspektów i zaawansowanych metod sortowania.

Sortowanie danych wg. własnych kryteriów kolejności, wykorzystanie najczęściej używanej, ręcznej formy tworzenia raportu. Tworzenie konspektów i autokonspektów. Zaznaczanie komórek widocznych.

19,00 min

Raportowanie za pomocą Sumowania trójwymiarowego przez arkusze.

Jak podsumować dane z kilku arkuszy o takim samym układzie. Sumujemy dane w ostatnim arkuszu i tworzymy pewną formę raportu.

5,18 min

Konieczne warunki techniczneKomputer użytkownika musi być sprawny i posiadać:

  1. Głośniki lub słuchawki,
  2. Kartę dźwiękową,
  3. Aktualną wtyczkę Adobe Flash w przeglądarce,
  4. Program, którego dotyczy szkolenie,
  5. Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
  6. Nie możesz korzystać ze starych przeglądarek internetowych
    (możesz włączyć przykładową lekcję i sprawdzić, czy wykład działa prawidłowo),
  7. Korzystanie z wykładów i pobranie ćwiczeń wymaga połączenia z internetem,
  8. Dla Twojego komfortu zalecamy monitor o szerokości większej niż 1000 pikseli.
Pełna instrukcja
 

Programy szkoleń

Uwagi i błędy

Pliki COOKIES

Kontakt