Regulamin świadczenia usługi dostępu do serwisu strefanauki.pl
3421 aktywnych użytkowników

§1. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem, został stworzony na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dla serwisu strefanauki.pl z siedzibą w Krakowie

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Artax Renata Hałgas z siedzibą w Krakowie, znajdują się przy Placu Szczepańskim 3 lok. 41, 31-011 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890, właściciel- Renata Hałgas, wpisaną do CENTRALNEL EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zwanym w poniższych przepisach regulaminu jako strefanauki.pl,

3. Usługobiorcą uprawnionym do korzystania z usług dostępnych w serwisie strefanauki.pl jest:

a) osoba fizyczna (w tym konsument- w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego)

b) osoba prawna

c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. Zakup usługi przez usługobiorcę jest równoznaczny z akceptacją regulaminu świadczenia usługi dostępu do serwisu strefanauki.pl i nakłada na usługobiorcę obowiązek przestrzegania zasad w regulaminie zawartych.

§2. Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną.

1. Strefanauki.pl świadczy usługę poprzez dostęp do serwisu internetowego

2. Kurs to materiał filmowy o zakresie edukacyjnym, realizujący tematykę komputerową, będący nagraniem audialnym, oraz wizualnym chronionym przez prawo autorskie. Jest on wzbogacony o autorskie zestawy ćwiczeń do pobrania i wykonania w celu zaliczenia kursu. Ćwiczenia są zaliczane przez opiekuna szkolenia pod warunkiem prawidłowego ich wykonania. Błędnie wykonane ćwiczenia są komentowane i odsyłane do ponownego wykonania.

§3. Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Zamówienie usługi na czas określony 6 miesięcy, będący w sposób jasny przedstawiony przy zamówieniu.

2. Zakres wskazany jest w formularzu lub mailu potwierdzającym dane zamówienie.

§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Posiadanie własnej poczty e-mail.

2. Po potwierdzeniu zamówienia w serwisie strefanauki.pl, uiszczenie wymaganej sumy pieniężnej.

3. Dostęp czasowy do Internetu.

4. Odpowiedni system operacyjny, sprzęt i oprogramowanie:

a)Twój komputer musi być sprawny i posiadać: głośniki, kartę dźwiękową, mikrofon (w przypadku uczestnictwa w webinarium)

b) Twoja przeglądarka musi mieć aktualny plugin (wtyczkę) Adobe Flash

c) Musisz mieć zainstalowane oprogramowanie, którego dotyczy szkolenie, aby móc wykonywać ćwiczenia praktyczne

§5. Polityka Prywatności, ochrona danych osobowych

1. Jakie dane osobowe są zbierane przez nas i jak są wykorzystane
 1. Podczas zakupu za pomocą formularza przekazujesz nam obowiązkowo adres email.
  Adres email będzie wykorzystany w celu potwierdzenia zakupu, przesłania danych do przelewu w celu dokonania zapłaty za usługę, przesłania anonimowego hasła i loginu do zakupionego kursu. Adres email będzie przechowywany przez czas używania konta i wykorzystywaniy do korespondencji.
 2. Gdy życzysz sobie fakturę VAT
  Podczas zakupu przekazujesz nam dane konieczne do wystawienia faktury VAT takie jak: nazwa lub imię, nazwisko, ponadto adres, miasto, kod pocztowy, NIP.
  Administrator danych przetwarza dane w celu wystawienia faktury.
 3. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty email.
  Dane przekazywane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 4. Gdy generujesz certyfikat ukończenia kursu.
  Podajesz swoje imię i nazwisko. Są one użyte do wygenerowania certyfikatu w formacie PDF, który możesz wydrukować lub zapisać. Ani imię ani nazwisko nie będą przechowywane w żadnej bazie danych. Przetwarzamy je i zapisujemy jedynie jego minimalną część, która nie pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby i minimalizuje ryzyko wygenerowania certyfikatu dla kolejnej osoby.
 5. Dane zbierane automatycznie:
  Podczas Twojej wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie.
 6. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Adres email jest konieczny do komunikacji. Inne dane są konieczne do wystawienia faktury. Dane konieczne do wystawienia faktury są przechowywane przez prawnie wymagany okres czasu.
 7. Dane osobowe konieczne do wystawienia faktury mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora. Przykładem takich podmiotów są: biura podatkowe.
 8. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Administrator danych osobowych:
  Firma ARTAX Hałgas Renata
  Plac Szczepański 3/41
  31-011 Kraków
  NIP: 945-150-10-16, REGON: 351139890
2. Inne wykorzystanie danych
 1. Gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.
3. Sposób kontaktu, modyfikacji, usunięcia danych
 1. W przypadku dokonania zakupu skontaktujemy się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zakupu, prześlemy również dane do przelewu, a następnie anonimowe hasło i login do zakupionego kursu.
 2. Fakturę prześlemy Ci na dane podane w formularzu pocztą elektroniczną.
 3. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wglądu do danych, wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych wysyłając emaila.
4. Zabezpieczenie danych
 1. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z  użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 2. Nasza poczta i bazy danych są zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich i znajdują się na bezpiecznych serwerach gdzie stosowane są rozwiązania technologiczne, które spełniają wymogi ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz związanych z nią aktów wykonawczych.
5. Zmiany naszej polityki prywatności
 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

§6. Pliki Cookies

1) Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane , w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

2) Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o umieszczeniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna, więc aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia plików cookie, należy sprawdzić menu "Pomoc" danej przeglądarki.

3) Pliki cookies na naszych stronach są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego i nie przechowują żadnych innych danych jak identyfikator sesji i informację o zamknięciu okna informującego o cookies.

4) Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych stron internetowych, szczególnie tych, które wymagają logowania.

§7. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Wybór dopasowanego do własnych potrzeb kursu.

2) Rejestracja danych, niezbędnych do celów finansowych.

3) Złożenie zamówienia u Usługodawcy za pomocą serwisu internetowego strefanauki.pl, poprzez drogę elektroniczną .

4) Akceptacja niniejszego regulaminu.

5) Zapłata określonej ceny jednostkowej za wybrany kurs.

§8. Warunki odstąpienia/ rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstąpienie od umowy zawartej na zasadach przyjętych w niniejszym regulaminie nie przysługuję Usługobiorcom w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastodniowego terminu. Czas rozpoczęcia usług liczy się od momentu pierwszego zalogowania. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zalogował się do usługi przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

§9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1) Tylko usługobiorca, może złożyć reklamacje

2) Składanie reklamacji może odbywać się drogą elektroniczną na e-mail Usługodawcy- biuro@strefanauki.pl

3) Składanie reklamacji może odbywać się pod adresem siedziby firmy Artax Renata Hałgas, Placu Szczepański 3 lok. 41, 31-011 Kraków, osobiście lub pocztą tradycyjną.

4) Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie

5) Czas oczekiwania na rozstrzygniecie maksymalnie 4 dni roboczych od terminu otrzymania reklamacji

6) Przedmiotem reklamacji, mogą być tylko niezgodności zasad i reguł zawartych w niniejszym regulaminie z usługą

§10. Wyłączenie odpowiedzialności

1) Za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o ile niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy powstało przez okoliczności na które Usługodawca nie miał wpływu, pomimo zachowanie należytej staranności W przypadku okoliczności na które Usługodawca nie miał wpływu powrót do stanu pierwotnego zostanie wznowiony w raz z okresem ustania okoliczności.

2) Za działanie, lub zaniechanie działania osób trzecich na których Usługodawca nie miał wpływu

3) Za jakość usług

§11. Postanowienia końcowe

1) Usługobiorca po dokonaniu umowy nabywa indywidualne prawo do korzystania z usługi.

2) Regulamin obowiązuje od momentu publikacji w serwisie strefanauki.pl .

3) Strefanauki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych za usługi. Nowe cenny wchodzą w życie wraz z publikacją w serwisie strefanauki.pl i dotyczą Usługobiorców, którzy dokonują zamówienia po tejże publikacji.

§12.Rezygnacja lub Reklamacja:

Jeśli chcesz odstąpić od usługi lub ją reklamować


 

Programy szkoleń

Uwagi i błędy

Pliki COOKIES

Kontakt