E-learning dla dla firm - Oferta szyta na miaręAnaliza

Podział na grupy

Dobór odpowiedniego szkolenia i poziomu do potrzeb pracowników.

Dobierzemy program szkolenia za pomocą super wygodnego narzędzia online.Szkolenie

Multimedialne Wykłady

Multimedialne zajęcia online bazujące na konkretnych przykładach i prawdziwych scenariuszach.

Ćwiczenia praktyczne

Do każdego wykładu wykonujesz ćwiczenia, które przesyłasz trenerowi, jeśli planujesz uzyskać certyfikat.

Realna kontrola wiedzy

Trener zalicza temat w przypadku prawidłowego wykonania ćwiczenia lub komentuje błędy w przesłanych ćwiczeniach.

Kontakt z "żywą" osobą pozwala na realne sprawdzenie wiedzy.

Raportowanie stanu

Postępy są zapisywane w dzienniku zajęć i masz do nich dostęp w specjalnym panelu.

Certyfikat

Uzyskanie certyfikatu jest równoznaczne z zaliczeniem tematyki. Musisz zaliczyć około 80% ćwiczeń, aby uzyskać certyfikat.Raportowanie

Stały dostęp do raportu

Wyznaczony menager ciągle monitoruje stan wykonanych zadań przez pracowników skierowanych na szkolenie.

 

Programy szkoleń

Uwagi i błędy

Pliki COOKIES

Kontakt