Szkolenie w praktyceSzczegóły szkolenia

Zamów

89.00 PLN

Kurs Word - od A do Z

Kurs Word - od A do Z

+
-
 

Formatowanie, operacje i czynności

Profesjonalne zaznaczanie tekstu

Profesjonalna praca w MS Word zaczyna się od doskonałej techniki poruszania się po dokumencie i zaznaczania tekstu. Można to robić wieloma metodami, które spotkasz również w innych programach.

6,77 min

Praca na poziomie znaku

Podstawy dotyczące formatowania znaku. Tu również znajdziesz informacje rzadko znane takie jak ukrywanie czcionki do wydruku.

10,03 min

Praca na poziomie akapitu

Znajomość możliwości formatowania na poziomie akapitu jest nieodzowna do późniejszej automatyzacji pracy w Ms Word i do praktycznie każdej formy pracy na tekście w dowolnym edytorze.

15,70 min

Obramowanie tekstu

Jak ładnie obramować bloki tekstu. Czasem musisz przygotować atrakcyjne certyfikaty lub zaproszenia. Czy koniecznie musisz używać do tego drogie oprogramowanie?

6,85 min

Rozkład w poziomie na stronie za pomocą tabulatorów

Rozkład na stronie w poziomie należy do najtrudniejszych. Część osób używa głównie spacji do rozkładu poziomego. Nie wolno tego robić. Stosuj tabulatory.

13,50 min

Tworzenie list numerowanych

Wyliczanie kolejnych elementów możesz przedstawić w postaci list numerowanych dowolnego typu od rzymskich po arabskie. Możesz również utworzyć własny, niestandardowy typ numerowania.

8,30 min

Tworzenie list wypunktowanych

Wyliczanie elementów możesz przedstawić w postaci list numerowanych lub wypunktowanych dowolnego typu. Możesz utworzyć własny, niestandardowy typ wypunktowania z wykorzystaniem elementów graficznych.

6,15 min

Tworzenie list wielopoziomowych

Wielopoziomowe listy są często wykorzystywane przez prawników. Możesz podzielić tekst na paragrafy, a w obrębie paragrafów na punktu, w obrębie punktów na podpunkty itd.

7,45 min

Ustawienia strony

Ustawienia strony dotyczą marginesów, orientacji kartki, niestatndardowych wielkości papieru. Musisz swobodnie je kontrolować.

3,93 min

Tworzenie kolumn w Ms Word

Tworzenie kolumn w Wordzie pozwala na szybkie stworzenie ładnych i profesjonalnie wyglądających publikacji.

7,13 min

Praca z tabelami

Praca z tabelami

Tabelki tworzone w Wordzie są najczęściej wykorzystywane do przetwarzania danych tabelarycznych. Zdarza się również wykorzystywać tabele Ms Word do rozkładu na stronie tekstu i grafiki.

17,63 min

Niestandardowe układy tabel

Niektóre tabele wymagją scalania i dzielenia komórek.

19,25 min

Konwersja tekstu na tabele

Przy imporcie danych z innych programów lub przy eksporcie danych do innych programów może koniecznym okazać się przekonwertowanie danych na plik tekstowy, który nie przechowuje tabel.

4,97 min

Narzędzia programu

Kopiowanie tekstu

Kopiowanie tekstu między pojedynczym dokumentem lub między wieloma dokumentami.

7,33 min

Dzielenie wyrazów

Poznasz metody dzielenia automatycznego i ręcznego wyrazów w treści dokumentu Ms Word.

6,72 min

Praca z różnymi wersjami językowymi

Poprawa w języku angielskim działa jedynie pod warunkiem rozpoznania przez Word języka angielskiego.

6,23 min

Wyszukiwanie synonimów

Synonimy działają do języków polskiego i angielskiego. Można oczywiście dokupić odatkowe słowniki.

3,20 min

Praca z teksem - spacje nierozdzielające

Jak pozbyć się pozostawianych na końcu linii pojedynczych części zdania czyli i, a, w, z itd.

12,55 min

Wstawianie plików do dokumentów Word

Wstawianie plików do dokumentów Word pozwala na łączenie analiz przygotowanych w MS Excel z plikami Ms Word.

3,73 min

Narzędzia językowe - Autotekst, autokorekta

Czasem piszesz jakiś tekst, a Word zamienia go automatycznie na inny tekst. Dlaczego?

12,77 min

Praca z elementami graficznymi w Ms Word

Jaki typ plików graficznych może być wykorzystany w Ms Word i jak nad nimi zapanować.

8,30 min

Ustawienia strony, przygotowanie do druku

Dzielenie dokumentu na strony

Opanowanie profesjonanych metod dzielenia dokumentu na strony pozwoli ci na uniknięcie błędnych i czasochłonnych metod alternatywnych.

7,80 min

Nagłówek i stopka

Jak powtarzać treści na wielu stronach dokumentu u góry lub u dołu kartki. Jak nimi zarządzać.

12,35 min

Automatyzacja formatowania

Automatyzacja wyglądów-malarz formatów

Pierwsza automatyzacja pracy związana z kopiowaniem wyglądów. Ja szybko przenieść wygląd z jednego akapitu na drugi.

8,27 min

Style- praca z istniejącymi stylami

Praca na długich dokumentach wymusza stosowanie stylów. Jak sprawnie zarządzać treścią i wyglądem tekstu? Bez użycia stylów będzie to czasochłonne i niewydajne.

10,48 min

Style- tworzenie nowych, własnych stylów

Czasem musisz utworzyć własny styl, a nie tylko modyfikować istniejący.

8,27 min

Style-Zarządzanie stylami

Jak kopiować style między dokumentami Ms Word. Istotne zwłaszcza dla osób, które pracują w firmach międzynarodowych, rozproszonych.

8,77 min

Długie dokumenty

Przeglądanie treści w widoku Plan dokumentu

Nawigacja w obrębie długich dokumentów może być wyzwaniem, chyba że zastosowane zostały w sposób odpowiedni style.

6,07 min

Zarządzanie treścią i strukturą w widoku Konspekt

Jak przenosić całe partie tekstu w obrębie dokumentu i wyznaczać odpowiednią strukturę treści. Jak przenieść rozdział 2 za rozdział 3 i do tego zrobić z niego podrozdział rozdziału 3.

6,10 min

Praca z przypisami

Przypisy pozwalają na dodanie dodatkowych informacji do właściwej treści. Mogą być końcowe lub dolne.

7,83 min

Odsyłacze

Patrz strona …. Czasem to się przydaje.

12,07 min

Tworzenie automatycznych spisów ilustracji

Tworzenie automatycznego spisu ilustracji dla obrazków lub map.

6,28 min

Tworzenie automatycznych spisów treści

Tworzenie automatycznych spisów treści. Konieczne dla wszystkich, którzy nie chcą zastanawiać się, czy po zmianie wielkości czcionki lub dopisaniu tekstu nie zmieniła się strona danego rozdziału.

8,80 min

Tworzenie indeksów dla długich dokumentów

Automatyczne tworzenie indeksów dla haseł w długich dokumentach.

12,78 min

Praca na dokumencie głównym i dokumentach podrzędnych

Dzielenie dokumentu na części, które mogą być edytowaneprzez innych współpracowników, a potem połączone w pojedynczy dokument.

12,13 min

Korespondencja seryjna

Tworzenie kopert i etykiet

Jak przygotować kopery lub etykietami z adresami pracowników, kótrym chcemy przesłać zaproszenia.

11,07 min

Korespondencja seryjna

Jak przygotować wezwania do zapłaty dla wszystkich osób, które zalegają z zapłatą.

9,12 min

Wysyłanie mailingu seryjnego

Wysyłamy maile do wszystkich osób z naszej bazy z ofertami.

8,98 min

Konieczne warunki techniczneKomputer użytkownika musi być sprawny i posiadać:

  1. Głośniki lub słuchawki,
  2. Kartę dźwiękową,
  3. Aktualną wtyczkę Adobe Flash w przeglądarce,
  4. Program, którego dotyczy szkolenie,
  5. Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
  6. Nie możesz korzystać ze starych przeglądarek internetowych
    (możesz włączyć przykładową lekcję i sprawdzić, czy wykład działa prawidłowo),
  7. Korzystanie z wykładów i pobranie ćwiczeń wymaga połączenia z internetem,
  8. Dla Twojego komfortu zalecamy monitor o szerokości większej niż 1000 pikseli.
Pełna instrukcja
 

Programy szkoleń

Uwagi i błędy

Pliki COOKIES

Kontakt