Szkolenie w praktyceSzczegóły szkolenia

Zamów

89.00 PLN

Kurs Excel poziom ekspert

Kurs Excel poziom ekspert

+
-
 

Usystematyzowanie metod adresowania w formułach

Usystematyzowanie metod pracy z formułami.

Usystematyzowanie wiedzy na temat tworzenia formuł. Metody adresowania względnego, bezwzględnego, mieszanego. Stosowanie nazw w formułach. Podstawowe formaty liczbowe.

12,00 min

Kojarzenie danych, podejmowanie decyzji, obliczenia

Funkcje logiczne - Funkcja Jeżeli

Funkcja Jeżeli należy do najczęściej używanych z kategorii funkcji logicznych. Pozwala na tworzenie formuł, które podejmują decyzje w zależności od spełnionego warunku.

2,00 min

Funkcje logiczne - Funkcja Jeżeli i Oraz

Zagnieżdżamy funkcje Oraz w funkcji Jeżeli. Zaawansowane warunki wymagają czasem stosowania kilku połączonych warunków. Sama funkcja Jeżeli oferuje jeden warunek dlatego często posiłkujemy się dodatkową funkcją Oraz. Przy okazji wprowadzamy pracę z duplik

8,00 min

Funkcje logiczne - Funkcja Jeżeli i Lub. Zaokrąglanie wyników.

Tym razem zagnieżdżamy funkcje Lub i Jeżeli w funkcji Jeżeli. Funkcja Jeżeli oferuje jeden warunek dlatego podobnie jak w przypadku Oraz zastosujemy Lub, aby wprowadzić kilka warunków. Zobaczysz jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą brak umiejętności za

9,50 min

Funkcja Wyszukaj.Pionowo

Najpopularniejsza z funkcji, które pozwalają na kojarzenie danych między tabelami. Bardzo często po jakiejś wartości musimy pobrać dane z innej tabeli. Na przykład po numerze NIP z jednej tabeli chcemy pobrać przypisaną do NIP nazwę kontrahenta lub jego r

11,30 min

Formatowanie Warunkowe. Formuły logiczne.

Formatowanie warunkowe pozwala na szybką wizualizację danych. Dzięki różnym prostym sposobom można pokazywać stan zamówień, wyników finansowych za pomocą ikon lub wykresów bezpośrednio w komórkach. W formatowaniu warunkowym można również stosować formuły.

7,40 min

Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Suma.Jeżeli, Licz.Jeżeli

Kojarzenie danych między tabelami za pomocą Wyszukaj.Pionowo. Pierwsze raporty za pomocą zaawansowanych funkcji Suma.Jeżeli i Licz.Jeżeli. Wizualizacja wyników za pomocą wykresu i formatowania warunkowego.

9,40 min

Podstawowe funkcje statystyczne w szczegółach

Podstawowe funkcje statystyczne, Średnia działająca na pustych komórkach, Max, Min, Zliczanie komórek. Wprowadzenie metod wizualizacji danych dostępnych od Excel 2013. Wykres przebiegu w czasie.

6,70 min

Zaawansowane raporty z wykorzystaniem funkcji Suma.Jeżeli, Wyszukaj.Pionowo z obsługą błędów.

Tworzenie raportu zbierającego dane z kilku tabel z różnych arkuszy z wykorzystaniem funkcji Suma.Jeżeli. Kojarzenie danych między tabelkami za pomocą Wyszukaj.Pionowo z obsługą błędów. Wizualizacja trendów za pomocą funkcji dostępnej od Excela 2013.

11,20 min

Wyszukaj.Pionowo dla przedziałów

Wyszukaj.Pionowo stosuje się często do przedziałów liczbowych. Na przykład jeżeli mamy sprzedaż w przedziale od 1000 do 10000, to prowizja wynosi 5%, a jeżeli sprzedaż jest w przedziale 10001 do 20000, to prowizja wynosi 6% itd.

6,40 min

Funkcje tekstowe - praca z danymi pobranymi

Podstawowe funkcje tekstowe

Podstawwowe zastosowanie funkcji tekstowych, które pozwalają na obróbkę zaimportowanych danych. Wprowadzamy Lewy, Fragment.Tekstu, Prawy.

3,40 min

Zaawansowane zastosowanie funkcji tekstowych

Zaawansowane zastosowanie funkcji tekstowych, które pozwalają na obróbkę zaimportowanych danych. Pracujemy na funkcjach Lewy, Fragment.Tekstu, Prawy, Znajdź.

12,70 min

Łączenie danych z kilku komórek. Czyszczenie.

Po imporcie danych często będziemy musieli wyczyścić spacje, które zostały wygenerowane w trakcie pobierania. Bardzo często również konieczne jest połączenie danych znajdujących się w kilku komórkach.

4,50 min

Rozdzielanie danych tekstowych

Podstawowe i proste metody rozdzielania danych znajdujących się w jednej komórce na kilka komórek.

6,00 min

Funkcje finansowe

Funkcje finansowe NPV i IRR - czy opłaca się inwestować?

Sprawdź, czy inwestycja jest opłacalna? Prosty przykład wprowadzający Funkcje finansowe NPV i IRR.

6,70 min

Funkcje finansowe NPV i IRR, funkcja Los - model badający inwestycję

Przykład obrazujący funkcje finansowe NPV i IRR. Tworzymy model, na którym badamy opłacalność inwestycji. Za pomocą funkcji Los.Zaokr generujemy losowy popyt.

12,20 min

Funkcje Finansowe PMT, PPMT, IPMT(ISPMT)

Szczegółowo zajmujemy się tematem kredytu. Obliczamy ratę, spłatę części kapitałowej w racie, spłatę odsetek w racie. Dodatkowo wzbogacamy stronę prezentacyjną pokrętłem formularza.

10,40 min

Funkcje finansowe -MPER, Rate, PV

Jak długo będzie trwała spłata kredytu, jaka stopa, ile rat? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w przykładzie.

5,00 min

Funkcje finansowe - amortyzacja

Excel posiada kilka wbudowanych funkcji dotyczących amortyzacji.

5,00 min

Raportowanie i analiza

Raportowanie - Filtrowanie danych z zastosowaniem funkcji Suma.Częściowa.

Najprostsze metody generowania raportów polegają na stosowaniu filtrów. Lecz nawet ta prosta metoda ma wiele pułapek związanych ze stosowaniem funkcji Sumy.Częściowej.

11,75 min

Raportowanie - praca na obiekcie Tabela

Praca z obiektem tabela wprowadza nową jakość tworzenia systemów ewidencjonowania, raportowania Tabelami Przestawnymi i nowe narzędzia dostępne od wersji 2013, czyli Fragmentatory.

10,70 min

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej

Podstawowe operacje na Tabelach Przestawnych. Analiza sprzedaży w podziale na kontrahentów, kategorie towarowe. Pracujemy na zwykłym zakresie i poznajemy obiekty, z których składa się Tabela Przestawna.

9,00 min

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej - opcje zaawansowane

Profesjonalna analiza sprzedaży w podziale na miesiące, kontrahentów, kategorie towarowe. Raport tabeli przestawnejtworzymmy naTABELI. Obliczamy udziały procentowe, zmieniamy funkcje obliczeniowe, sortujemy dane. Dane w formacie dat grupujemy miesiącami.

12,80 min

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej - narzędzia fragmentatora i osi czasu (od wersji 2013)

Profesjonalna analiza sprzedaży w podziale na kontrahentów, kategorie towarowe. Raport tabeli przestawnej tworzymy naTABELI. Koniecznie pracujemy na nowej wersji pliku bez trybu zgodności. Wprowadzamy Fragmentatory i oś czasu.

6,80 min

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej - automatyzowanie czynności za pomocą pola strony

Przygotowanie serii raportów gotowych do wydruku na bazie pola strony za pomocą Tabeli Przestawnej.

13,00 min

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej, tworzenie systemów relacji - od wersji 2013

Tworzymy profesjonalny raport z kilku tabel (tabel, zakresów). Zebranie danych historycznych. Tworzymy analizę sprzedaży na bazie kilku tabel. Od wersji 2013 możliwe jest tworzenie tabel przestawnych na kilku tabelach z wykorzystaniem relacji.

10,50 min

Raportowanie za pomocą konsolidacji - zebranie danych z kilku tabel

Klasyczna metoda zbierania danych z kilku tabel, to istniejąca od zawsze konsolidacja. Masz dane w kilku plikach lub arkuszach i chcesz je zebrać tworząc na przykład podsumowanie. Idealnym i bardzo prostym narzędziem do tego celu będzie z całą pewnością k

9,70 min

Raportowanie za pomocą konsolidacji - porównanie danych z kilku tabel

Tym razem Konsoliduj wykorzystamy do porównania danych z kliku tabel. Będziemy chcieli sprawdzić, czy możemy sprostać zamówieniom, które znajdują się w kilku tabelach i będziemy chcieli porównać te wartości ze stanem magazynowym.

6,60 min

Analiza warunkowa, wprowadzenie do VBA

Szukaj wyniku rozwiąże problem taki jak znalezienie netto z brutto lub inne tego typu równania.

Narzędzie konieczne dla sprawnego wyszukiwania na przykład wartośći kwoty netto przy założeniu, że znamy brutto. Więcej o narzędziach do analizy symulacji znajdziesz w kursie Excel poziom 2.

3 min

Wprowadzenie do VBA. Co będzie potrzebne, jak zapisywane są pliki makr, czy można nagrać dobre makro?

Co należy wiedzieć zanim przystąpisz do pracy z VBA dla Ms Excel.

13,00 min

Konieczne warunki techniczneKomputer użytkownika musi być sprawny i posiadać:

  1. Głośniki lub słuchawki,
  2. Kartę dźwiękową,
  3. Aktualną wtyczkę Adobe Flash w przeglądarce,
  4. Program, którego dotyczy szkolenie,
  5. Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
  6. Nie możesz korzystać ze starych przeglądarek internetowych
    (możesz włączyć przykładową lekcję i sprawdzić, czy wykład działa prawidłowo),
  7. Korzystanie z wykładów i pobranie ćwiczeń wymaga połączenia z internetem,
  8. Dla Twojego komfortu zalecamy monitor o szerokości większej niż 1000 pikseli.
Pełna instrukcja
 

Programy szkoleń

Uwagi i błędy

Pliki COOKIES

Kontakt