Kurs Excel poziom ekspert
Autor szkolenia

Mariusz

Szkolenia Excel dla biznesu Od 1996 roku prowadzi szkolenia z zakresu Microsoft Office System, Microsoft Project, programowania PHP, relacyjnych baz danych, SQL. Założyciel i dyrektor programowy, firmy ARTAX. w ramach swojej działalności szkoleniowej współpracuje, z dużym sukcesem, z największymi firmami na rynku polskim takimi jak TENNECO Automotive, PORSCHE INTER POLSKA, IGEPA, TRZUSKAWICA S.A. i z wieloma jednostkami administracji państwowej. Na swoim koncie ma ponad 7000 przeszkolonych osób. Wszystkie szkolenia bazują na autorskich ćwiczeniach, branych z życia firm i instytucji, stworzonych na bazie wieloletniego doświadczenia.
Na co dzień zarządza kilkoma relacyjnymi systemami baz w MySql, Postgresql posługując się SQL w połączeniu z VBA lub PHP.

Uczelnie wyższe :

 • Uniwersytet Jagielloński- Kraków
 • INALCO -Paryż
 • ISIT -Paryż

Wybrane referencje:

 • PORSCHE POLSKA
 • Delphi Automotive System Poland
 • IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe
 • Pratt Whitney Finance Shared Services WSK "PZL-Rzeszow".
 • Polskie Składy Budowlane
 • Urząd Miasta W Świdnicy
 • Wydawnictwo Znak
 • Elektrownia Rybnik Grupa Edf – Everen, Wydawnictwo Znak, Orlenoil
 • PMDG
 • Capita Polska
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Wydawnictwo Otwarte
 • PZU S.A
Zamknij

119.00 PLN

Kojarzenie danych, podejmowanie decyzji, obliczenia

Funkcje logiczne - Funkcja Jeżeli i Oraz

8.00 min.

Zagnieżdżamy funkcje Oraz w funkcji Jeżeli. Zaawansowane warunki wymagają czasem stosowania kilku połączonych warunków. Sama funkcja Jeżeli oferuje jeden warunek dlatego często posiłkujemy się dodatkową funkcją Oraz. Przy okazji wprowadzamy pracę z duplik

Funkcje logiczne - Funkcja Jeżeli i Lub. Zaokrąglanie wyników.

9.00 min.

Tym razem zagnieżdżamy funkcje Lub i Jeżeli w funkcji Jeżeli. Funkcja Jeżeli oferuje jeden warunek dlatego podobnie jak w przypadku Oraz zastosujemy Lub, aby wprowadzić kilka warunków. Zobaczysz jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą brak umiejętności za

Funkcja Wyszukaj.Pionowo

11.00 min.

Najpopularniejsza z funkcji, które pozwalają na kojarzenie danych między tabelami. Bardzo często po jakiejś wartości musimy pobrać dane z innej tabeli. Na przykład po numerze NIP z jednej tabeli chcemy pobrać przypisaną do NIP nazwę kontrahenta lub jego r

Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Suma.Jeżeli, Licz.Jeżeli

9.00 min.

Kojarzenie danych między tabelami za pomocą Wyszukaj.Pionowo. Pierwsze raporty za pomocą zaawansowanych funkcji Suma.Jeżeli i Licz.Jeżeli. Wizualizacja wyników za pomocą wykresu i formatowania warunkowego.

Podstawowe funkcje statystyczne w szczegółach

6.00 min.

Podstawowe funkcje statystyczne, Średnia działająca na pustych komórkach, Max, Min, Zliczanie komórek. Wprowadzenie metod wizualizacji danych dostępnych od Excel 2013. Wykres przebiegu w czasie.

Zaawansowane raporty z wykorzystaniem funkcji Suma.Jeżeli, Wyszukaj.Pionowo z obsługą błędów.

11.00 min.

Tworzenie raportu zbierającego dane z kilku tabel z różnych arkuszy z wykorzystaniem funkcji Suma.Jeżeli. Kojarzenie danych między tabelkami za pomocą Wyszukaj.Pionowo z obsługą błędów. Wizualizacja trendów za pomocą funkcji dostępnej od Excela 2013.

Wyszukaj.Pionowo dla przedziałów

6.00 min.

Wyszukaj.Pionowo stosuje się często do przedziałów liczbowych. Na przykład jeżeli mamy sprzedaż w przedziale od 1000 do 10000, to prowizja wynosi 5%, a jeżeli sprzedaż jest w przedziale 10001 do 20000, to prowizja wynosi 6% itd.

Profesjonalne formatowanie warunkowe

Prezentacja danych - Formatowanie warunkowe , gradient niestandardowy

10.00 min.

Prezentacja danych z wykorzystaniem gradientu formatowania warunkowego. Zaawansowane ustawienia formatu gradientu.

Prezentacja danych - Formatowanie warunkowe jeden warunek, zastosowanie formuły, jako kryterium

3.00 min.

Prezentacja danych - formatowanie warunkowe, pojedyncza formuła jako kryterium. Zastosowanie pojedynczego warunku.

Prezentacja danych - Formatowanie warunkowe, niestandardowe zestawy ikon

3.00 min.

Prezentacja danych - formatowanie warunkowe z wykorzystaniem zestawów ikon. Własne ustawienia przedziałów, zmiana ikon na niestandardowe.

Prezentacja danych - Formatowanie warunkowe, formuła ORAZ , kilka warunków

8.00 min.

Prezentacja danych - formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji logicznych. Kryterium to kilka warunków do spełnienia równocześnie. Wykorzystanie funkcji ORAZ.

Funkcje finansowe

Funkcje finansowe NPV i IRR - czy opłaca się inwestować?

6.00 min.

Sprawdź, czy inwestycja jest opłacalna? Prosty przykład wprowadzający Funkcje finansowe NPV i IRR.

Funkcje finansowe NPV i IRR, funkcja Los - model badający inwestycję

12.00 min.

Przykład obrazujący funkcje finansowe NPV i IRR. Tworzymy model, na którym badamy opłacalność inwestycji. Za pomocą funkcji Los.Zaokr generujemy losowy popyt.

Funkcje Finansowe PMT, PPMT, IPMT(ISPMT)

10.00 min.

Szczegółowo zajmujemy się tematem kredytu. Obliczamy ratę, spłatę części kapitałowej w racie, spłatę odsetek w racie. Dodatkowo wzbogacamy stronę prezentacyjną pokrętłem formularza.

Funkcje finansowe -MPER, Rate, PV

5.00 min.

Jak długo będzie trwała spłata kredytu, jaka stopa, ile rat? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w przykładzie.

Funkcje finansowe - amortyzacja

5.00 min.

Excel posiada kilka wbudowanych funkcji dotyczących amortyzacji.

Raportowanie i analiza

Raportowanie - praca na obiekcie Tabela

10.00 min.

Praca z obiektem tabela wprowadza nową jakość tworzenia systemów ewidencjonowania, raportowania Tabelami Przestawnymi i nowe narzędzia dostępne od wersji 2013, czyli Fragmentatory.

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej - opcje zaawansowane

12.00 min.

Profesjonalna analiza sprzedaży w podziale na miesiące, kontrahentów, kategorie towarowe. Raport tabeli przestawnejtworzymmy naTABELI. Obliczamy udziały procentowe, zmieniamy funkcje obliczeniowe, sortujemy dane. Dane w formacie dat grupujemy miesiącami.

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej - narzędzia fragmentatora i osi czasu (od wersji 2013)

6.00 min.

Profesjonalna analiza sprzedaży w podziale na kontrahentów, kategorie towarowe. Raport tabeli przestawnej tworzymy naTABELI. Koniecznie pracujemy na nowej wersji pliku bez trybu zgodności. Wprowadzamy Fragmentatory i oś czasu.

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej - automatyzowanie czynności za pomocą pola strony

13.00 min.

Przygotowanie serii raportów gotowych do wydruku na bazie pola strony za pomocą Tabeli Przestawnej.

Raportowanie za pomocą Tabeli Przestawnej, tworzenie systemów relacji - od wersji 2013

10.00 min.

Tworzymy profesjonalny raport z kilku tabel (tabel, zakresów). Zebranie danych historycznych. Tworzymy analizę sprzedaży na bazie kilku tabel. Od wersji 2013 możliwe jest tworzenie tabel przestawnych na kilku tabelach z wykorzystaniem relacji.

Prezentacja danych - Tabele przestawne połączone fragmentatorem

7.00 min.

Zaawansowana prezentacja danych w tabelach przestawnych - zastosowanie faragmentatorów (slicers) do sterowania wieloma tabelami przestawnymi w połączonych raportach

Prezentacja danych - Tabele przestawne połączone osią czasu

8.00 min.

Zaawansowana prezentacja danych w formie połaczonyc tabel przestawnych osią czasu (timeline) wspólną dla wszystkich tabel dla profesjonalnego prezentowania danych w określonych przedziałach czasowych.

Raportowanie za pomocą konsolidacji - zebranie danych z kilku tabel

9.00 min.

Klasyczna metoda zbierania danych z kilku tabel, to istniejąca od zawsze konsolidacja. Masz dane w kilku plikach lub arkuszach i chcesz je zebrać tworząc na przykład podsumowanie. Idealnym i bardzo prostym narzędziem do tego celu będzie z całą pewnością k

Raportowanie za pomocą konsolidacji - porównanie danych z kilku tabel

6.00 min.

Tym razem Konsoliduj wykorzystamy do porównania danych z kliku tabel. Będziemy chcieli sprawdzić, czy możemy sprostać zamówieniom, które znajdują się w kilku tabelach i będziemy chcieli porównać te wartości ze stanem magazynowym.

Makra i wykresy w prezentacji danych

Prezentacja danych - Wykresy przebiegu czasu, Wykres Liniowy i kolumnowy, tworzenie i modyfikacje.

3.00 min.

Stosowanie wykresów przebiegu czasu w komórkach.

Prezentacja danych - Makra, Widoki niestandardowe, ukrywanie kolumn, wydruk dla poszczególnych widoków

8.00 min.

Prezentacja danych - Makra, Widoki niestandardowe, których celem jest wyświetlanie wybranych obszarów arkusza, a także zakresów przygotowanych do wydruku. Nagrywanie makra, edycja makra w Visual Basic, kopiowanie makra, przypisywanie makr do elementów graficznych.

Prezentacja danych - Wykresy przebiegu czasu, modyfikowanie obiektów wykresów

7.00 min.

Prezentacja danych - Wykresy przebiegu czasu, modyfikowanie obiektów wykresów w wykresie kolumnowym, liniowym i zysk/strata.

Prezentacja danych - Wykres przestawny, formuły w polach tytułu w zależności od zmieniających się danych w filtrach Tabeli przestawnej

11.00 min.

Prezentacja danych w Ms Excel - Wykres przestawny, formuły w polach tytułu połączone z elementami wybieranymi w polu tabeli przestawnej filtru raportu. Modyfikowanie elementów wykresu.

Prezentacja danych - Tworzenie efektownych dynamicznych efektów za pomocą formularzy, przyciski opcji połączone z danymi, formatowaniem warunkowym i funkcjami logicznymi

8.00 min.

Prezentacja danych - Tworzenie efektownych dynamicznych efektów za pomocą formularzy takich jak: przyciski opcji, pole kombi połączone z danymi z wykorzystaniem formatowania warunkowego i funkcji logicznych.

Konieczne warunki techniczne

Komputer użytkownika musi być sprawny i posiadać:

 1. Głośniki lub słuchawki,
 2. Kartę dźwiękową,
 3. Program, którego dotyczy szkolenie,
 4. Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
 5. Nie możesz korzystać ze starych przeglądarek internetowych
  (możesz włączyć przykładową lekcję i sprawdzić, czy wykład działa prawidłowo),
 6. Korzystanie z wykładów i pobranie ćwiczeń wymaga połączenia z internetem,
 7. Dla Twojego komfortu zalecamy monitor o szerokości większej niż 1000 pikseli.
 8. Pełna instrukcja
 

Nasi klienci

Schenker sp z o.o.  
WWF Panda  
Vershold
  
Agencja Rozwoju Przemysłu sp. z o.o.
  
Remondis sp. z o.o.
  
RDLP
  
MUFO w Krakowie
  
Polmlek sp z o.o.
  
Krakowskie Biuro Festivalowe
  
ZUE S.A.
  

Programy szkoleń

 • Programy szkoleń prezentowane na naszych stronach należy traktować, jako orientacyjne. Pomimo wszelkich starań, ze względu na ilość materiału mogą wkraść się błędy w ich opisach.
 • Kurs Excela
 • Kurs Projektowania Stron WWW

Uwagi i błędy

 • W przypadku zauważenia błędu, bardzo prosimy o informację na biuro@strefanauki.pl.

Regulamin, Pliki COOKIES

Kontakt

 • Artax
 • tel. +48 601 881 600
 • tel. +48 601 300 915
 • Niezapominajek 7A/29
 • 30-239 Kraków
 • STATYSTYKA