Regulamin świadczenia usługi dostępu do serwisu strefanauki.pl

§1. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem, został stworzony na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami dla serwisu strefanauki.pl

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Artax Renata Hałgas z siedzibą w Krakowie, przy ul. Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890, właściciel- Renata Hałgas, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zwanym w poniższych przepisach regulaminu, jako strefanauki.pl,

3. Usługobiorcą uprawnionym do korzystania z usług dostępnych w serwisie strefanauki.pl jest:

 1. osoba fizyczna (w tym konsument- w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego)
 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup szkolenia nie ma charakteru zawodowego
 3. przedsiębiorca
 4. osoba prawna
 5. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. Zakup usługi przez Usługobiorcę jest równoznaczny z akceptacją regulaminu świadczenia usługi dostępu do serwisu strefanauki.pl i nakłada na Usługobiorcę obowiązek przestrzegania zasad w regulaminie zawartych.

§2. Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Strefanauki.pl świadczy usługę poprzez czasowy dostęp do serwisu internetowego z kursami e-learningowymi o tematyce informatycznej (komputerowej)

2. Kurs e-learningowy to materiał filmowy o zakresie edukacyjnym w tematyce komputerowej, będący nagraniem audialnym, oraz wizualnym chronionym przez prawo autorskie. Jest on wzbogacony o autorskie zestawy ćwiczeń do pobrania i wykonania w celu zaliczenia kursu.
Niektóre szkolenia mogą nie zawierać ćwiczeń.
Ćwiczenia są zaliczane przez opiekuna szkolenia pod warunkiem prawidłowego ich wykonania. Błędnie wykonane ćwiczenia są komentowane i wymagają ponownego wykonania. Niektóre kursy mogą zawierać testy w celu zaliczenia szkolenia i nie zawierać ćwiczeń.

3. Kontakt z opiekunem szkolenia jest przewidziany za pomocą modułu wiadomości dostępnego po zalogowaniu usługobiorcy.

§3. Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Zamówienie usługi na czas określony 6 miesięcy, będący w sposób jasny przedstawiony przy zamówieniu.

2. Zakres każdego szkolenia jest dostępny w momencie zakupu na stronie www.strefanauki.pl.

3. Zakres każdego szkolenia może zostać zaktualizowany w dowolnym momencie.

4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający zaliczenie szkolenia można wygenerować jedynie przed upływem daty zakończenia szkolenia.

§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Posiadanie własnej poczty e-mail;

2. Założenie własnego konta w serwisie strefanauki.pl i uiszczenie wymaganej sumy pieniężnej;

3. Dostęp czasowy do Internetu;

4. Odpowiedni system operacyjny, sprzęt i oprogramowanie:

 1. Twój komputer musi być sprawny i posiadać: głośniki, kartę dźwiękową, mikrofon (w przypadku uczestnictwa w webinarium)
 2. Twoja przeglądarka musi mieć aktualny plugin (wtyczkę) Adobe Flash dla niktórych wykładów
 3. Musisz mieć zainstalowane oprogramowanie, którego dotyczy szkolenie, aby móc wykonywać ćwiczenia praktyczne

§5. Polityka Prywatności, ochrona danych osobowych

1. Jakie dane osobowe są zbierane przez nas i jak są wykorzystane

 1. Podczas zakupu za pomocą formularza przekazujesz nam obowiązkowo adres email.
  Adres email będzie wykorzystany w celu potwierdzenia zakupu, przesłania danych do przelewu w celu dokonania zapłaty za usługę, przesłania anonimowego hasła i loginu do zakupionego kursu. Adres email będzie przechowywany przez czas używania konta i wykorzystywany do korespondencji.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 2. Gdy życzysz sobie fakturę VAT
  Podczas zakupu przekazujesz nam dane konieczne do wystawienia faktury VAT takie jak: nazwa lub imię, nazwisko, ponadto adres, miasto, kod pocztowy, NIP.
  Administrator danych przetwarza dane w celu wystawienia faktury.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 3. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty email.
  Dane przekazywane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku zamknięcia wątku, wymiany wiadomości, dane są usuwane, jeżeli nie są konieczne do realizacji usługi.
  W przypadku niejasnej sytuacji dotyczącej wątku, jeśli chodzi o jego status zamknięcia i w przypadku braku dalszej wymiany wiadomości, dane są usuwane po 6 miesiącach.
 4. Gdy generujesz certyfikat ukończenia kursu.
  Podajesz swoje imię i nazwisko. Są one użyte do wygenerowania certyfikatu w formacie PDF, który możesz wydrukować lub zapisać. Ani imię ani nazwisko nie będą przechowywane w żadnej bazie danych. Przetwarzamy je i zapisujemy jedynie jego minimalną część, która nie pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby i minimalizuje ryzyko wygenerowania certyfikatu dla kolejnej osoby.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 5. Podczas wykonywania podziału na grupy zaawansowania za pomocą formularza obowiązkowo przekazujesz nam imię, nazwisko lub adres mailowy. Dane służą wyłącznie podziałowi na grupy według poziomu zaawansowania i zostaną usunięte w dniu rozpoczęcia szkolenia.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 6. Podczas doboru tematów szkolenia w celu dostosowania oferty dla firm za pomocą formularza obowiązkowo przekazujesz nam imię lub/i nazwisko lub adres mailowy. Dane służą wyłącznie dostosowaniu programu szkolenia i ćwiczeń i zostaną usunięte w dniu rozpoczęcia szkolenia.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 7. Dane zbierane automatycznie:
  Podczas Twojej wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie i w celu zabezpieczenia się przed różnymi niebezpiecznymi zachowaniami.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub
  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 8. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Adres email jest konieczny do komunikacji. Inne dane są konieczne do wystawienia faktury. Dane konieczne do wystawienia faktury są przechowywane przez prawnie wymagany okres czasu.
 9. Dane osobowe konieczne do wystawienia faktury mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora. Przykładem takich podmiotów są: biura podatkowe.
 10. Konta, do których nie są przypisane żadne szkolenia mogą być usunięte na miesiąc po wygaśnięciu ważności dostępu do ostatniego szkolenia.
 11. Konto użytkownika może być usunięte w każdej chwili jeżeli użytkownik wyrazi taką wolę.
 12. Użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). W przypadku chęci dochodzenia swoich praw do ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem biuro@artax.krakow.pl.
 13. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administrator danych osobowych:

 • ARTAX Hałgas Renata
  Niezapominajek 7A/29
  30-239 Kraków
  NIP: 945-150-10-16, REGON: 351139890

2. Inne wykorzystanie danych

 1. Gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sposób kontaktu, modyfikacji, usunięcia danych

 1. W przypadku dokonania zakupu skontaktujemy się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zakupu, prześlemy również dane do przelewu, a następnie anonimowe hasło i login do zakupionego kursu.
 2. Fakturę prześlemy Ci na dane podane w formularzu pocztą elektroniczną.
 3. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wglądu do danych, wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych wysyłając emaila.

4. Zabezpieczenie danych

 1. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z  użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 2. Nasza poczta i bazy danych są zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich i znajdują się na bezpiecznych serwerach gdzie stosowane są rozwiązania technologiczne, które spełniają wymogi ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz związanych z nią aktów wykonawczych.

5. Zmiany naszej polityki prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

§6. Pliki Cookies

1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka". stanowią dane , w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

2. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o umieszczeniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna, więc aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia plików cookie, należy sprawdzić menu "Pomoc" danej przeglądarki.

3. Pliki cookies na naszych stronach są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego i nie przechowują żadnych innych danych jak identyfikator sesji i informację o zamknięciu okna informującego o cookies.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych stron internetowych, szczególnie tych, które wymagają logowania.

§7. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Wybór dopasowanego do własnych potrzeb kursu,

2. Rejestracja danych, niezbędnych do celów finansowych,

3. Złożenie zamówienia u Usługodawcy za pomocą serwisu internetowego strefanauki.pl, poprzez drogę elektroniczną,

4. Akceptacja niniejszego regulaminu,

5. Zapłata określonej ceny za wybrany kurs

§8. Warunki odstąpienia/ rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami o prawach konsumenta Usługobiorca dokonujący zakupu na odległość i będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której zakup szkolenia nie ma charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu szkolenia. O zakupie i aktywacji szkolenia Usługobiorca jest poinformowany w osobnym emailu i następuje ona po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie. W przypadku, gdy Usługobiorca dokonujący zakupu na odległość i będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której zakup szkolnenia nie ma charakteru zawodowego nie zalogował się do usługi przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuję Usługobiorcom w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastodniowego terminu. Czas rozpoczęcia usług liczy się od momentu pierwszego zalogowania, o czym Usługobiorca jest informowany.

§9. Formy płatności

1. Płatność PayU

1. Wybierają sposób zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU masz możliwość zapłaty online przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej Visa lub MasterCart lub możesz dokonać przelewu bankowego z większości banków. System płatności PayU to bezpieczne realizowanie płatności w czasie rzeczywistym. Płacą przez PayU zostajesz przekierowany z naszego systemu do serwisu PayU i tam realizujesz bezpieczną płatność. Za płatności w tym systemie nie pobieramy opłat od Ciebie.

2. Przelew tradycyjny

1. Możesz również dokonać przelewu w dogodnym dla Ciebie momencie, wysyłając odpowiednią należność na dane znajdujące się poniżej:
"ARTAX" Hałgas Renata
ul. Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 77 10902053 00000001 1917 8169
IBAN: PL 77109020530000000119178169
SWIFT: WBKPPLPP

3. Bezpieczeństwo

Odsyłamy do artykułów na stronie edukacyjnej PayU dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa użytkownika internetu: https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow

§10. Tryb postępowania w przypadku rezygnacji lub reklamacji

1. Tylko Usługobiorca, może złożyć reklamacje

2. Składanie reklamacji może odbywać się drogą elektroniczną na e-mail Usługodawcy- biuro@strefanauki.pl

3. Składanie reklamacji może odbywać się pod adresem siedziby firmy Artax Renata Hałgas, Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków, pocztą tradycyjną.

4. Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie

5. Czas oczekiwania na rozstrzygniecie maksymalnie 3 dni roboczych od terminu otrzymania reklamacji

6. Przedmiotem reklamacji, mogą być tylko niezgodności zasad i reguł zawartych w niniejszym regulaminie z usługą

7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami o prawach konsumenta, konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup szkolnenia nie ma charakteru zawodowego dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu szkolenia. O zakupie i aktywacji szkolenia Usługobiorca jest poinformowany w osobnym emailu i następuje ona po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zalogował się do usługi przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuję Usługobiorcom w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastodniowego terminu. Czas rozpoczęcia usług liczy się od momentu pierwszego zalogowania, o czym Usługobiorca jest informowany.

1. Instrukcja rezygnacji z usługi

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie na adres e-mail: biuro@strefanauki.pl maila z imieniem, nazwiskiem, lub numerem klienta lub loginem i hasłem, nazwą szkolenia, z którego chcą Państwo zrezygnować.
 2. Oświadczenie można również przesłać lub dostarczyć do naszej siedziby.
 3. Dokonanie rezygnacji jest możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożą Państwo inną dyspozycję. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Reklamacja usługi

 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego w formacie Word lub zgłoszenie reklamacji osobiście w naszej siedzibie
 2. Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie.
 3. Możliwe jest również przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: biuro@strefanauki.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji usługi. O decyzji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji usług , m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu naszego postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym .
 6. Wykaz Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 7. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

3. Formularze

§11. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o ile niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy powstało przez okoliczności na które Usługodawca nie miał wpływu, pomimo zachowanie należytej staranności. W przypadku okoliczności na które Usługodawca nie miał wpływu powrót do stanu pierwotnego zostanie wznowiony w raz z okresem ustania okoliczności.

2. Za działanie, lub zaniechanie działania osób trzecich na których Usługodawca nie miał wpływu

3. Za jakość usług

§12. Postanowienia końcowe

1. Usługobiorca po dokonaniu umowy nabywa indywidualne prawo do korzystania z usługi.

2. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji w serwisie strefanauki.pl .

3. Strefanauki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych za usługi. Nowe cenny wchodzą w życie wraz z publikacją w serwisie strefanauki.pl i dotyczą Usługobiorców, którzy dokonują zamówienia po tejże publikacji.

 

Nasi klienci

Schenker sp z o.o.  
WWF Panda  
Vershold
  
Agencja Rozwoju Przemysłu sp. z o.o.
  
Remondis sp. z o.o.
  
RDLP
  
MUFO w Krakowie
  
Polmlek sp z o.o.
  
Krakowskie Biuro Festivalowe
  
ZUE S.A.
  

Programy szkoleń

 • Programy szkoleń prezentowane na naszych stronach należy traktować, jako orientacyjne. Pomimo wszelkich starań, ze względu na ilość materiału mogą wkraść się błędy w ich opisach.
 • Kurs Excela
 • Kurs Projektowania Stron WWW

Uwagi i błędy

 • W przypadku zauważenia błędu, bardzo prosimy o informację na biuro@strefanauki.pl.

Regulamin, Pliki COOKIES

Kontakt

 • Artax
 • tel. +48 601 881 600
 • tel. +48 601 300 915
 • Niezapominajek 7A/29
 • 30-239 Kraków
 • STATYSTYKA